УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО СПІЛКИ ТА ВИХОДУ З НЕЇ

1. Член Спілки є професійний творчий працівник – фізична особа, творча діяльність якої становить її основне заняття, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретації в галузі реклами і є головним джерелом її заходів незалежно від того, має вона чи не має будь-які юридично оформлені трудові відносини. Член Спілки Рекламістів України є суб’єктом творчої діяльності.

2. Членство у Спілці грунтується на добровільних засадах індивідуального членства. Кожний член Спілки має право одного голосу на Загальних Зборах.

 

3. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 років і є представниками професій, які належать до рекламної діяльності, досягли високого професійного рівня в рекламі, і визнають всі професійні вимоги, встановлені Спілкою.

 

4. Почесними членами Спілки можуть бути обрані визначні творчі працівники, які проживають в Україні та за її межами, а також фахівці інших професій, які внесли вагомий доробок у розвиток реклами в Україні та світі.

 

5. Для вступу до Спілки бажаючі подають до керівництва осередків Спілки в областях України письмову заяву встановленого зразку та інші документи згідно з Положенням про вступ до Спілки рекламістів України. Особові справи кандидатів розглядаються та затверджуються Правлінням Спілки.

 

6. Рішення про надання статусу почесного члена Спілки приймають Правління або Загальні Збори Спілки.

 

7. Кожний член Спілки може в будь-який час припинити своє членство в Спілці, після письмового повідомлення про це Правління Спілки або керівництво осередку Спілки в областях України.

 

8. Член Спілки може бути виключений з неї у випадку:

 • невиконання або неналежного виконання обов’язків члена Спілки;
 • систематичне порушення положень Статуту Спілки;
 • несплати встановлених внесків;
 • нанесення своїми діями або бездіяльністю шкоди репутації Спілки.

9. При виході або виключенні з числа членів Спілки членські внески не повертаються.

 

 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

 

1. Члени Спілки мають рівні права і несуть рівні обов’язки.

 

2. Члени Спілки мають право:

 • брати участь у діяльності Спілки і в управлінні її справами, вносити пропозиції щодо змін у діяльність Спілки, усунення недоліків в роботі її органів та посадових осіб;
 • обирати та бути обраними до органів управління і контролю;
 • отримувати від керівних органів Спілки інформацію та роз’яснення щодо її діяльності;
 • користуватися усіма видами творчої, правової, соціально-побутової допомоги, а також пільгами, що надаються членам творчих спілок згідно Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;
 • надавати рекомендації рекламістам для вступу до Спілки;
 • брати участь у розвитку міжнародних професійно-творчих контактів, при наявності міжнародних угод проходити навчання та стажування у зарубіжних рекламних школах, брати участь у міжнародних професійних виставках, фестивалях, конкурсах, семінарах, форумах, тощо за направленням Спілки;
 • добровільного виходу зі складу Спілки на підставі заяви.

3. Члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту і виконувати рішення органів управління Спілки;
 • брати участь у реалізації цілей і завдань Спілки;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • піклуватися про авторитет Спілки, підтримувати і пропагувати її діяльність;
 • брати участь у проектах і програмах Спілки;
 • виявляти ініціативу і приймати активну участь у проведенні заходів, здійснюваних Спілкою;
 • дотримуватись чинного законодавства України та міжнародного Кодексу рекламної практики;
 • виконувати свої обов’язки, пов’язані з трудовою чи майновою участю в діяльності Спілки.

4. Членство в інших об’єднаннях громадян, творчих спілках не є перешкодою для членства в Спілці, також членам Спілки не заборонено вступати в інші об’єднання громадян, якщо їх діяльність не суперечить чинному законодавству України та Статуту Спілки.19 Апрель 2011.   Комментарии: 0.    Размещено в Документы

Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.

Организации

Алфавитный указатель:

А Б В Г Д Е З И К Л М Н П Р С Т У Ф Х Ц Э F G N P R W
Херсонщина Туристическая