Правила розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні

Затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.02.201173-1

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розміщення та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні (далі — Правила), розроблені відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону культурної спадщини», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067, регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням рекламних об’єктів та зовнішньої реклами у м. Херсоні, і визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2. Дія Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері розміщення об’єктів зовнішньої реклами у місті Херсоні. Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками рекламної діяльності.

1.3. Правила визначають порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами, їх переоформлення та скасування, вимоги до технічного стану рекламних засобів, їх установки, експлуатації та демонтажу, а також органи, що здійснюють контроль за дотриманням цих Правил.

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У Правилах, згідно із законодавством про рекламу, наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

— Робочий орган – виконавчий орган міської ради, уповноважений Херсонською міською радою укладати договори про право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), що перебувають у комунальній власності Херсонської міської територіальної громади, здійснювати контроль за надходженням плати за договорами, організовувати або здійснювати власними силами та засобами демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів та виконувати інші повноваження, передбачені даними Правилами та установчими документами;

— виконавчий орган ради – виконавчий комітет Херсонської міської ради;

— Рада – Рада з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Херсоні, склад якої та Положення про яку затверджені відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради;

— алея — дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

— власник місця розташування рекламного засобу – особа, що на законних підставах володіє, користується та розпоряджається місцем для розміщення рекламного засобу (далі – РЗ);

— вуличні меблі – елементи благоустрою міського середовища, що служать для поліпшення життєдіяльності мешканців та гостей міста (лави, смітники, телефонні кабіни, біологічні вбиральні, годинники тощо );

— ДБН 360-92** – державні будівельні норми України «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих міських поселень, є обов’язковими для підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

— демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення спеціальної конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування у місце її подальшого зберігання. Демонтаж провадиться згідно з розділом 8 «Порядок монтажу та демонтажу рекламних засобів» даних Правил.

Демонтаж рекламних конструкцій є засобом усунення порушень порядку розміщення реклами у м. Херсоні, відповідно до чинних на момент демонтажу нормативно-правових актів, як спосіб самозахисту територіальної громади, у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

— договір — договір про право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), що перебуває (-ють) у комунальній власності Херсонської територіальної громади, сторонами за яким є: розповсюджувач зовнішньої реклами та Робочий орган. Договір реєструється робочим органом;

— дозвіл на розміщення об’єктів зовнішньої реклами – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення об’єкта зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці (далі – Дозвіл);

— зовнішня реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес стосовно таких осіб чи товару, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання та на вуличних меблях, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

— коефіцієнт – коефіцієнти зон розміщення рекламних засобів;

— Концепція – Концепція розвитку зовнішньої реклами в місті Херсоні. Є базовим документом, що визначає цілі, зміст, напрямки, пріоритети та завдання організації зовнішнього рекламного оформлення міста разом із визначенням принципів та засобів їх реалізації. Вимоги, визначені в Концепції, беруться за основу при розміщенні та експлуатації об’єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні;

— місце розташування рекламного засобу — площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста Херсона, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом та/або особою (далі – Місце);

— особа – фізична особа, в тому числі суб’єкт господарювання, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні;

— пішохідна доріжка — елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

— проект (робоча документація) об’єкта зовнішньої реклами – документація, яка містить технічні та архітектурно-естетичні вирішення рекламного засобу, місце її розташування з відповідною прив’язкою та фотографічний знімок до його розташування;

порядок демонтажу — порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, призначених для розміщення зовнішньої реклами, який затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради;

— реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес стосовно таких осіб чи товару;

— рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до споживачів;

— рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

— самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого в установленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про відмову в продовженні дозволу або його скасування. Також рекламні засоби, розміщені в період отримання рішення про встановлення пріоритету на розміщення зовнішньої реклами та отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

— складний рекламний засіб – засіб, який використовується для розміщення реклами і відповідає декільком із таких ознак:

  • розмір загальної площі рекламної поверхні спеціальної конструкції будь-якого виду – більше 36 кв.м;
  • форма якого виготовлена за індивідуальним проектом (нетипова, нестандартна конструкція, погоджена з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудування та землекористування міської ради);
  • наявність дахової установки;

— соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку, розміщена за заявкою Робочого органу;

— спеціальні конструкції — тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами;

— тимчасове (короткострокове) розміщення зовнішньої реклами — розміщення об’єктів зовнішньої реклами, типу банерних розтяжок, афіш, плакатів, на час проведення заходів. Реклама розміщується строком не більше 3 (трьох) місяців;

— управління містобудування та архітектури міської ради — управління містобудування та архітектури департаменту містобудування та землекористування міської ради.

2.2. Терміни, не визначені Правилами, вживаються у значеннях, установлених законодавством України.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНУ

3.1. Робочий орган:

3.1.1. Розробляє в межах компетенції проекти нормативно-правових актів, спрямовані на регулювання діяльності у сфері розміщення об’єктів зовнішньої реклами, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни та/або доповнення до цих Правил.

3.1.2. Отримує безкоштовно від органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформаційні та довідкові дані й звітні документи, необхідні для виконання своїх завдань, повноважень.

3.1.3. У межах своєї компетенції здійснює нагляд за дотриманням установленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання РЗ фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності. Видає порушникам припис з вимогою усунення порушень законодавства в сфері реклами, в установлений у приписі термін.

3.1.4. Реєструє та розглядає заяви розповсюджувачів зовнішньої реклами щодо надання дозволу, внесення змін, переоформлення та продовження строку його дії.

3.1.5. Приймає рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження його строку дії або про відмову в установленні такого пріоритету та його скасування, на підставі заяви заявника.

3.1.6. Готує та подає проекти рішень виконавчому органу ради про надання (відмову у наданні) дозволів, про скасування дії дозволів, для прийняття в установленому порядку.

3.1.7. На підставі відповідного рішення виконавчого органу ради, підписує та видає дозволи.

3.1.8. Здійснює ведення інформаційного банку даних місць розташування РЗ.

3.1.9. Подає територіальному органу в місті Херсоні спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів – Херсонському обласному управлінню у справах захисту прав споживачів та іншим установам і організаціям, згідно з їх повноваженнями, матеріали про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами.

3.1.10. Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку економічно обґрунтовані диференційовані тарифи на користування міськими об’єктами і територіями під розміщення зовнішньої реклами і інформації (далі – Тарифи).

3.1.11. Надає у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальне завдання на опрацювання проектно–технічної документації для розташування складних (дахових) РЗ, розроблених управлінням містобудування та архітектури міської ради.

3.1.12. У процесі регулювання діяльності з розміщення об’єктів зовнішньої реклами Робочим органом залучаються на громадських засадах представники підприємств, установ та організацій, які здійснюють діяльність у рекламній сфері.

3.1.13. Здійснює обстеження РЗ та місць їх розміщення відповідно до виданих у встановленому порядку дозволів.

3.1.14. Організовує інвентаризацію РЗ та, в разі необхідності, надає пропозиції щодо демонтажу РЗ у встановленому порядку.

3.1.15. Організовує розміщення соціальної реклами серед розповсюджувачів зовнішньої реклами в порядку, визначеному Правилами.

3.1.16. Укладає договори з розповсюджувачами зовнішньої реклами. Веде реєстрацію і облік укладених договорів.

3.1.17. Здійснює операторські функції зі справляння плати за укладеними договорами та здійснює контроль за своєчасним надходженням оплати.

3.1.18. Організовує, провадить власними силами та/або на його замовлення – з відповідною організацією демонтаж самовільно розміщених РЗ, із подальшим стягненням затрачених коштів за виконані роботи.

3.2. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення РЗ та одержувати дозвіл.

3.3. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

4. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Розміщення об’єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні провадиться виключно за дозволом, що видається Робочим органом на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

4.1. Подання документів та встановлення пріоритету

4.1.1. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі – заявник) подає Робочому органу заяву встановленого зразка (з документами), згідно з діючим законодавством України про рекламу.

За наявності всіх документів заява протягом трьох днів, з дати її надходження, реєструється Робочим органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами, згідно з додатком 2 до Типових правил.

У випадку неповної комплектності документів Робочий орган заявнику надсилає лист з обґрунтованою відмовою, про що робить відмітку в журналі реєстрації.

4.1.2. Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, стосовно його відповідності вимогам Правил, наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця та в межах строку, відведеного Робочому органу на його перевірку, не пізніше п’яти робочих днів, Робочий орган приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову в установленні пріоритету.

У встановленні пріоритету може бути відмовлено, якщо:

— оформлення поданих заявником документів не відповідає встановленим вимогам;

— на вказаному місці відсутня технічна можливість установки конструкції;

— за наявності даних, відповідно до бази даних, про перенасиченість указаної ділянки елементами зовнішньої реклами (РЗ);

— у заявника існує заборгованість з оплати за чинним договором, штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за чинним договором, самовільне встановлення РЗ;

— у заявника існують невиконані зобов’язання перед Робочим органом із компенсації витрат, здійснених Робочим органом за примусовим демонтажем та зберіганням РЗ заявника;

у заявника зафіксовані, згідно з Правилами, самовільно встановлені РЗ;

— у разі неестетичного вигляду та/або при розміщенні рекламоносіїв не забезпечуватиметься видимість уже встановлених РЗ;

— отримано негативний висновок містобудівної ради, за поданням Робочого органу;

таке рекомендовано Радою;

наявний невирішений судовий спір, що виник між Робочим органом чи виконавчим органом ради стосовно питань, урегульованих цими Правилами.

У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету, Робочий орган видає заявнику для подальшого оформлення два примірники узгоджувальної частини дозволу за затвердженою формою та перелік організацій для отримання погодження на розміщення РЗ.

У разі прийняття рішення про відмову в установленні пріоритету, Робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням причини відмови.

4.1.3. Пріоритет заявника на місце розташування РЗ встановлюється Робочим органом строком на три місяці.

Строк установлення пріоритету на місце розташування РЗ може бути продовжений додатково не більш як на три місяці за письмовим повідомленням про це Робочого органу в разі:

— продовження строку оформлення дозволу, у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувального завдання та розроблення проектно-технічної документації за наявності підтверджувальних документів (листа);

— письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу з інших причин, не передбачених попереднім пріоритетом.

Строк продовжується за умови відсутності заборгованості з оплати за підписаним договором між Робочим органом та заявником (акт звірки).

Строк дії пріоритету продовжується укладенням додаткової угоди, у разі неможливості внесення погоджених дозвільних документів у поточний проект рішення.

Дата і номер рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування РЗ, продовження строку, на який установлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету, Робочим органом заносяться до журналу реєстрації.

Відмова у встановленні пріоритету, продовженні його строку може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

4.1.4. У разі прийняття Робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника, заявник протягом трьох робочих днів укладає з Робочим органом договір про тимчасове користування цим місцем.

Протягом строку, передбаченого пунктом 4.1.3. Правил, заявник щомісяця сплачує плату за право тимчасового користування місцем, у розмірі 25 відсотків плати, згідно із затвердженими тарифами та коефіцієнтами.

У разі продовження строку оформлення узгоджувальної частини дозволу відповідно до пункту 4.1.3. Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем справляється у розмірі 100 відсотків плати згідно із затвердженими тарифами та коефіцієнтами.

4.1.5. Протягом строку, зазначеного в пункті 4.1.3. Правил, заявник оформляє обидва примірники узгоджувальних частин дозволу та подає їх Робочому органу. Одина з узгоджувальної частини дозволу (оригінал) зберігається в Робочого органу.

До розгляду приймаються документи, в яких термін погодження відповідного органу не перевищує 6 місяців та на яких указано дату погодження, прізвище і підпис відповідальної особи та печатка відповідного органу.

4.1.6. В разі несплати заявником за пріоритет або недодержання ним строку, зазначеного в пункті 4.1.3. Правил, та/або у разі ненадання заявником у встановлений строк документів, зазначених у пунктах 4.1.4., 4.1.5. цих Правил, а також у разі встановлення РЗ до одержання дозволу, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування РЗ скасовується, про що Робочий орган письмово повідомляє заявника.

Кошти, сплачені розповсюджувачем до дати скасування пріоритету, поверненню не підлягають.

4.2. Погодження дозволу

4.2.1. Дозвіл погоджується з:

— власником місця або уповноваженим ним органом (особою);

— управлінням містобудування та архітектури міської ради щодо можливості розташування РЗ на запропонованому місці.

4.2.2. На вимогу Робочого органу дозвіл погоджується:

— утримувачем інженерних комунікацій (у разі розміщення РЗ у межах охоронних зон цих комунікацій);

відділом ДАІ м. Херсона (у разі розміщення РЗ на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування);

містобудівною радою;

обласною інспекцією по охороні пам’яток історії та культури (у разі розміщення РЗ на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах зони історичного ареалу щодо дотримання вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”);

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області (у разі розташування РЗ на території, де розміщені об’єкти загального або спеціального озеленення міста, які придатні для створення клумб, газонів, висадження багаторічних зелених насаджень тощо).

4.2.3 Робочий орган, одержавши належним чином оформлені в двох примірниках узгоджувальні частини дозволу, перевіряє їх, готує і подає виконавчому органу ради проект відповідного рішення.

4.2.4. Виконавчий орган ради після одержання зазначеного проекту та пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.

4.2.5. У разі прийняття рішення про надання дозволу, керівник Робочого органу протягом десяти робочих днів, з дати отримання підписаного даного рішення, підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий (оригінал) залишається Робочому органу для обліку.

Повідомлення про відмову в наданні дозволу Робочий орган надсилає заявникові протягом тижня з дати отримання підписаного рішення виконавчого комітету щодо відмови у наданні дозволу.

Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам Державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

4.2.6. Дозвіл надається строком на 1 рік.

4.2.7. У наданні дозволу може бути відмовлено, якщо:

— оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

— у поданих документах виявлено завідомо неправдиві відомості;

— існують інші підстави (питання), винесені на розгляд та обговорення Ради.

4.2.8. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

4.2.9. При видачі дозволів втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

4.3. Внесення змін до дозволу.

4.3.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні типу або вигляду РЗ, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до Робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

При цьому під зміною типу або вигляду РЗ розуміється зміна зовнішнього вигляду (конструктивних елементів) без зміни місця розташування РЗ.

До заяви додається:

— технічна характеристика змін у технологічній схемі РЗ, погоджена з управлінням містобудування та архітектури міської ради, з Державтоінспекцією (за вимогою Робочого органу).

— фотокартка та робоча документація РЗ.

4.3.2. Робочий орган розглядає заяву (лист), у разі прийняття позитивного рішення, вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні типу або вигляду РЗ може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

4.3.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування РЗ, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування РЗ, Робочий орган до часу проведення робіт письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

У десятиденний строк із початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше альтернативне місце. Строк погодження альтернативного місця не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування РЗ, Робочий орган вносить зміни у дозвіл. У разі недосягнення згоди, на підставі рішення виконавчого органу ради щодо скасування дозволів, дія дозвільних документів припиняється.

Відшкодування витрат, пов’язаних із демонтажем та монтажем РЗ на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування РЗ.

4.4. Продовження дії дозволу.

4.4.1. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається Робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі з оригіналом дозволу за 1 місяць до закінчення строку дії дозволу, за відсутності заперечень із боку власника місця розташування РЗ.

Якщо дозвіл, термін дії якого закінчується:

— потребує приведення його у відповідність до вимог пунктів 4.2.1., 4.2.2., Робочий орган за два місяці до закінчення терміну дії цього дозволу направляє власнику РЗ рекомендований лист із переліком вимог, у відповідність до яких необхідно привести дозвіл і проектно-технічну документацію протягом одного місяця з дати отримання листа;

— потребує приведення його у відповідність до вимог розділу 5 Правил, Робочий орган за два місяці до закінчення терміну дії дозволу повідомляє власника РЗ про необхідність (одночасно з приведенням дозвільної документації у відповідність до вимог пунктів 4.2.1., 4.2.2.) внести протягом місяця зміни, що стосуються типу або розміру РЗ.

У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії дозволу, розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий дозвіл відповідно до вимог Правил.

У продовженні дії дозволу може бути відмовлено:

якщо заявник має заборгованість з оплати тимчасового користування місцями за чинним договором; штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за чинним договором та самовільне встановлення РЗ;

— згідно з Правилами, якщо зафіксовано самовільне встановлення РЗ;

за систематичні порушення заявником норм Правил та чинного законодавства України про рекламу, які письмово зафіксовані;

— за рекомендацією Ради;

— за висновком містобудівної ради.

4.4.2. Після отримання заяви розповсюджувача Робочий орган розглядає та приймає відповідне рішення про продовження строку дії дозволу або, за наявності підстав, викладених у Правилах, – про відмову в його продовженні.

Продовження строку дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується в журналі реєстрації заяв та дозволів, із внесенням відповідних змін до дозволу, які підписуються керівником Робочого органу та скріплюються його печаткою.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий залишається Робочому органу для обліку та контролю.

У разі прийняття рішення про відмову у продовженні строку дії дозволу, Робочий орган направляє заявнику листа та робить відповідний запис у журнал реєстрації заяв та дозволів.

Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Переоформлення дозволу.

4.5.1. У разі набуття права власності на РЗ іншою особою дозвіл підлягає переоформленню.

4.5.2. Особа, яка набула права власності на РЗ, протягом одного місяця з дня набуття права власності на РЗ звертається до Робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додаються:

— документ, який посвідчує право власності на РЗ;

— оригінал чинного дозволу;

— копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи, так і фізичної особи – підприємця (копія паспорта);

— копія документа про сплату відповідного податку;

— банківські реквізити.

Заявнику або попередньому власнику РЗ може бути відмовлено у переоформленні дозволу, якщо:

він має заборгованість з оплати за чинним договором, штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за чинним договором, за самовільне встановлення РЗ;

— він має невиконані зобов’язання перед Робочим органом щодо компенсації витрат, здійснених Робочим органом, стосовно примусового демонтажу та зберігання РЗ заявника;

він порушує вимоги Концепції та/або програм щодо реконструкції, будівництва території (об’єкта, місця).

Заявнику або попередньому власнику РЗ може бути відмовлено у переоформленні дозволу також у інших випадках, які не суперечать законодавству України.

4.5.3. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів Робочий орган вносить відповідні зміни до дозвілу.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації заяв та дозволів і в базі даних.

4.6. Скасування дозволу.

4.6.1. На підставі рішення виконавчого органу ради Робочим органом дозвіл скасовується до закінчення строку дії:

— за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами (у довільній формі), з долученням фотофіксації проведеного ним демонтажу даного РЗ;

— у разі невиконання зобов’язань, передбачених договором;

— у разі невикористання місця розташування РЗ безперервно протягом шести місяців або непереоформлення дозволу в установленому порядку;

— у разі невідповідності вимогам Концепції (Програмам), за рекомендацією та поданням Ради та інших дорадчих органів, які регулюють відносини в сфері розміщення РЗ;

— при порушенні чинного законодавства України про рекламу, за рішенням виконавчого органу ради.

У таких випадках дозвіл скасовується на підставі рішення виконавчого органу ради.

4.6.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається Робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами поштою, листом із повідомленням про вручення.

За необхідності, згідно з розділом 8 Правил, надсилається лист із вимогою щодо самостійного демонтажу.

Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

5. ВИМОГИ ДО ОБЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

5.1. Вимоги щодо розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

Розміщення РЗ на території Херсонської міської територіальної громади здійснюється за наступними принципами:

5.1.1. Розміщення нових РЗ із погіршенням сприйняття існуючих рекламоносіїв заборонено. З метою недопущення перевантаження окремих ділянок та територій РЗ, при розгляді питання видачі нових дозволів враховуються всі розташовані поблизу об’єкти зовнішньої реклами.

5.1.2. Розміщення РЗ повинно здійснюватися з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища м. Херсона та з додержанням чинних Правил благоустрою території м. Херсона. Обов’язковою вимогою встановлення РЗ є збереження умов цілісного візуального сприйняття архітектурних ансамблів та домінантів, культових споруд, міських перспектив, цінних видових картин, ландшафтів та інших містоутворюючих факторів.

5.1.3. Забороняється розміщення РЗ на пам’ятках історії та архітектури.

5.1.4. РЗ не повинні створювати перешкод для проходу пішоходів, прибирання вулиць і тротуарів, а також візуального сприйняття окремих архітектурних пам’яток та їх ансамблів.

5.1.5. Розміщення РЗ повинно здійснюватися з дотриманням вимог уніфікації рекламоосіїв у межах однієї вулиці за типом конструкцій, розмірів, висотою від поверхні землі, кутом нахилу площини конструкцій до дороги.

5.1.6. Розміщення РЗ повинно здійснюватися з дотриманням відповідних вимог техніки безпеки та норм, зазначених у даних Правилах.

5.1.7. Після встановлення РЗ необхідно відновити пошкоджене дорожнє покриття, газон чи фасад у тому вигляді, в якому вони перебували до його встановлення, з використанням аналогічних матеріалів та технологій.

5.1.8. Розміщення РЗ здійснюється із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування. Конструкції не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків.

Забороняється розташовувати РЗ на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів. Відповідно до вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», для вулиць відповідної категорії за межами пішохідної зони, для пересування пішоходів достатньо взяти ширину тротуару не менш ¾ тротуару або 1,5 метра.

На тротуарах можливе розміщення лише спеціальних РЗ на опорах, з орієнтиром у бік тротуару, з висотою 3,0 м від поверхні землі до нижнього краю конструкції.

5.1.9. При розміщенні рекламних конструкцій зовнішньої реклами по обидва боки вздовж дорожнього полотна, лінії вулиці повинно забезпечуватися дотримання наступних вимог щодо відстаней між рекламними засобами:

— для щитових рекламних конструкцій – не менше 100 м;

— для конструкцій типу «Сіті-лайт» – не менше 50 м.

5.1.10. Нижній край РЗ, що розміщуються над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах, опорах електромереж та освітлення, окремих стійках тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

5.1.11. Розміщення РЗ на фасадах будівель і споруд повинно здійснюватися з дотриманням структурної побудови фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

РЗ типу банерів та брендмауерів, а також інші РЗ на фасадах будинків дозволяється розміщувати за умови отримання технічних умов в управлінні житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Забороняється розміщення на одній торцевій стіні одночасно кількох РЗ. Банерні конструкції повинні кріпитися до будівель і споруд із найменшим пошкодженням їх стін та не створювати вібрації, яка б створила шумові ефекти.

У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

5.1.12. РЗ у вигляді об’ємно-просторових конструкцій установлюються у пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок), на площах, територіях виставочних комплексів, розподільчих смугах магістралей. Можливість розташування таких конструкцій визначається в кожному конкретному випадку, на підставі попередніх висновків обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури й управління містобудування та архітектури міської ради.

5.1.13. Тимчасові виносні РЗ (штендери) розміщуються за наявності дозволу, тільки під час роботи підприємств (установи, організації тощо), котрі рекламують свої товари (послуги) та встановлюються тільки за межею пішохідної частини тротуару.

Інформаційна площина такої конструкції не повинна перевищувати 2 кв.м для двох її сторін.

5.1.14. Нетрадиційні (нестандартні) види реклами і РЗ (тенти, повітряні кулі, аеростати, короби тощо), як правило, є тимчасовим оформленням, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні кампанії тощо).

5.1.15. Забороняється розташовувати РЗ:

— на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

— на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

— на дахові без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ, організацій;

— у межах об’єктів природно – заповідного фонду (крім рекламних вивісок на об’єктах обслуговування та реклами на вуличних меблях).

5.1.16. РЗ повинні маркуватися із зазначенням на їх каркасі найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера телефону, номера дозволу та терміну його дії. Маркування повинно бути єдиної форми та кріпитися в установленому місці. Форма та розміри маркувань затверджуються Робочим органом.

5.1.17. Розміщення вивісок на території міста регулюється рішенням виконавчого органу ради в затвердженому порядку.

5.1.18. Розміщення тимчасової (короткотермінової) зовнішньої реклами на РЗ (плакатів, афіш, банерних розтяжок) погоджується Робочим органом при підписанні короткотермінового договору (додаток до Правил).

5.2. Вимоги до складових елементів та матеріалів РЗ:.

5.2.1. Кожен елемент (фундамент, несучий каркас, інформаційне поле, кронштейн, елемент кріплення та ін.) повинен бути складовою цілісного естетичного вигляду РЗ і мати високий рівень дизайнерських рішень.

5.2.2. Для забезпечення комфортності пересування людей, безпеки руху та підвищення естетичності міського середовища, фундаменти наземних РЗ повинні бути заглиблені в ґрунт із відновленням твердого покриття, трав’яного покриву та виконанням у повному обсязі інших робіт із відновлення благоустрою міста.

5.2.3. На опори несучого каркасу РЗ, який розміщений вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції та Робочого органу, наноситься вертикальна дорожня розмітка зі світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.

5.2.4. Інформаційне поле, на якому тимчасово не розміщено рекламний сюжет, повинно бути заповнене фоновим покриттям.

5.2.5. Технічний стан РЗ слід розраховувати, беручи до уваги навантаження, дії та їх комбінації, у відповідності з вимогами будівельних норм і Правил.

5.2.6. Монтаж (демонтаж) РЗ здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями з дотриманням вимог техніки безпеки, без відхилень від затвердженої проектної документації.

5.2.7. Матеріали, які використовуються при виготовленні всіх типів РЗ, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

5.2.8. Установлення односторонніх РЗ допускається тільки у певних містобудівних ситуаціях, і на одній вулиці, як правило, використовуються однотипні конструкції.

У випадках, коли РЗ мають одну рекламну площину, їх зворотна сторона має бути декоративно оформлена.

5.2.9. Дахові конструкції виготовляються зі застосуванням газоосвітлювальних і волоконно-оптичних елементів або із внутрішнім підсвічуванням, у вигляді електронних табло тощо.

5.2.10. Транспаранти-перетяжки (троли) через вулиці виконуються з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі в жорсткому каркасі (тривке полотно, вініл, плівка тощо).

5.2.11. РЗ повинні мати освітлення у темний час доби. Підсвічування повинно забезпечувати рівномірне освітлення рекламної площини та читабельність інформації у вечірній та нічний час. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

Під’єднання РЗ до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, норм і правил експлуатації електрообладнання та технічних умов.

5.3. Вимоги щодо дизайну, проектної документації для виготовлення РЗ.

5.3.1. Проектування РЗ здійснюється спеціалізованими проектними організаціями.

5.3.2. Проекти мають містити креслення РЗ з основними габаритними розмірами, кресленнями фундаментів та вузлів кріплення, даними про застосовувані матеріали, про під’єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов’язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних конструктивних та технічних вимог, а також розрахунок міцності та стійкості конструкції

5.3.3. На поданих проектних матеріалах необхідно чітко вказати:

— назву організації замовника;

— назву проектної організації, прізвище та ім’я автора проекту (членів авторського колективу);

— дату виконання проекту.

5.3.4. Погодження проектів РЗ здійснюється управлінням містобудування та архітектури міської ради.

5.3.5. Проектна документація подається замовником або автором проекту в двох примірниках, один з яких зберігається в Робочого органу.

5.4. Вимоги щодо змісту та мови зовнішньої реклами:

5.4.1. Реклама, яка розміщується на РЗ, повинна відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та іншим чиним законодавчим актам. Відповідальність за порушення Закону України «Про рекламу», в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині другій статті 27 зазначеного Закону.

5.4.2. Застосування мови у зовнішній рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови. Знаки для товарів і послуг

наводяться у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні, відповідно до чинного законодавства, зокрема статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.

6. ПЛАТЕЖІ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування РЗ здійснюється на підставі договору, укладеного Робочим органом та розповсюджувачем, відповідно до затверджених тарифів і коефіцієнтів, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності, – на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

6.2. Плата за видачу дозволів не справляється, але сплачуються витрати за виготовлення бланка дозволу, згідно з підписаними документами між Робочим органом та суб’єктом господарювання.

6.3. Плата за користування місцем справляється з дня укладення договору. Відсутність РЗ на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користування місцем.

6.4. На час отримання рішення про встановлення пріоритету заявника, якщо об’єкт зовнішньої реклами розміщений, плата по договору справляється у 100% розмірі.

6.5. У разі не розміщення РЗ через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції, за письмовою заявою плата не нараховується.

6.6. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу тощо) на відкритих майданчиках з організаторів таких акцій плата стягується в залежності від кількості днів такого заходу.

7. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

7.1. Розповсюджувачі зовнішньої реклами, за необхідності, за дорученням Робочого органу, можуть розміщувати на власних РЗ соціальну та святкову рекламу (інформацію).

Знижка за розміщення соціальної реклами не надаватиметься у разі існування заборгованості суб’єкта господарювання перед Робочим органом за всіма видами оплати (за тимчасове користування місцями за існуючим договором, зі сплати штрафних санкцій за несвоєчасну оплату тимчасового користування місцями за існуючим договором, за самовільне встановлення конструкцій зовнішньої реклами).

7.2. Пропозиції щодо кількості місць, сюжетів та макетів соціальної реклами подають до Робочого органу.

Суб’єктам господарювання перед розміщенням соціальної реклами необхідно отримати погодження Робочого органу.

7.3. На час розміщення соціальної реклами, інформації виконавчого органу ради, а також інформації до державних та міських свят, до розповсюджувачів цієї реклами на відповідні місця застосовується знижка 100 відсотків від суми сплати, за результатами обстежень Робочим органом місць розміщення РЗ.

8. ПОРЯДОК МОНТАЖУ ТА ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ

8.1. Порядок монтажу РЗ:

8.1.1. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення РЗ та виконання робіт щодо його монтажу.

8.1.2. Підставою для проведення робіт, пов’язаних із:

— розриттям ґрунту (земляних робіт) при встановленні наземних РЗ, є ордер (дозвіл) на проведення земляних робіт спеціалізованої інспекції по контролю за станом благоустрою міста;

— розміщенням на фасаді (стіні) будівлі, є отримання технічних умов.

8.1.3. Після розташування РЗ розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати Робочому органу фотокартку місця розташування РЗ (розміром не менш як 6 х 9 см).

8.1.4. У цей же термін Робочим органом у дозвіл вноситься відмітка про введення в експлуатацію РЗ, що посвідчується підписом уповноваженої особи (Робочим органом) та скріплюється печаткою. У випадку виявлення невідповідності місця встановлення або форми РЗ з погодженою проектною документацію, Робочий орган готує проект рішення виконавчого органу ради про скасування дозволу.

8.2. Порядок демонтажу РЗ:

8.2.1 Демонтажу підлягають РЗ, установлені з порушеннями Правил, згідно з актами перевірки, приписами Робочого органу на підставі рішень виконавчого органу ради про демонтаж.

8.2.2. До них належать:

8.2.2.1. Самовільно встановлені конструкції:

а) РЗ, встановлені з порушеннями Правил та законодавства України про рекламу;

б) власника яких установити неможливо, в тому числі у випадку відсутності маркування на РЗ;

в) РЗ, розміщені в період отримання рішення про встановлення пріоритету та дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

г) власник яких виявлений, але припису стосовно демонтажу не виконав.

8.2.2.2. РЗ, на розміщення яких закінчився термін дії дозволів, договорів та не продовжено строк їх дії.

8.2.2.3. РЗ, встановлені у невідповідності до технічних характеристик та місця, згідно виданому дозволові.

8.2.2.4. РЗ, що створюють у разі їх неналежної експлуатації аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб.

8.2.3. Робочий орган виявляє РЗ, установлені з порушеннями, що підлягають демонтажу.

8.2.4. Робочий орган надає припис порушнику щодо демонтажу РЗ, з указанням терміну демонтажу.

8.2.5. Демонтаж РЗ повинен бути проведений власниками (законними користувачами) РЗ самостійно за власний рахунок або Робочим органом та/або відповідною організацією на замовлення Робочого органу за договором, із подальшим стягненням затрачених коштів за виконані роботи з власника РЗ.

8.2.5.1. У випадку, зазначеному в пункті 8.2.2.1.в, демонтаж рекламних конструкцій повинен бути проведений у термін, указаний у приписі Робочого органу про усунення порушення Правил.

8.2.5.2. У випадках, зазначених у пунктах 8.2.2.2, 8.2.2.3, демонтаж РЗ повинен бути проведений відповідно до листа-повідомлення Робочого органу в термін згідно з Правилами.

8.2.5.3. Приписи з відповідними вимогами готуються у письмовій формі Робочим органом та направляються поштою розповсюджувачу зовнішньої реклами. Інформація про направлені приписи реєструється в інформаційній базі даних Робочого органу.

8.2.6. У разі виконання власником (законним користувачем) у зазначений у приписі термін вимог про усунення порушень Правил, він повинен привести прилеглу територію в належний первинний стан та в обов’язковому порядку направити до Робочого органу повідомлення про виконання вимог припису (в письмовій формі) та фотофіксацію місця до і після демонтажу.

Контроль за виконанням вимог припису здійснює Робочий орган.

8.2.7. Демонтаж РЗ може здійснюватися без попереднього надсилання припису в випадках, зазначених у пунктах 8.2.2.1.б), 8.2.2.4.

При встановленні фактів згідно з пунктом 8.2.2.4, складається відповідний акт за участі представників Робочого органу, власника місця та управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Херсона.

8.2.8. Демонтаж РЗ провадиться власними силами Робочого органу та/або на його замовлення відповідною організацією, на підставі договору.

У разі необхідності, під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник РЗ, представник ВДАІ, представники служби, що експлуатує інженерні мережі.

8.2.9. Про проведений демонтаж РЗ працівниками Робочого органу та іншими особами, присутніми при його проведенні, складається та підписується акт проведення демонтажу РЗ. До акта в обов’язковому порядку додається фотофіксація місця розташування РЗ до і після демонтажу.

8.2.9.1. Акт проведення демонтажу складається в 3-х (у разі необхідності – і більше) примірниках, один з яких залишається в Робочого органу, другий передається власнику демонтованої РЗ одразу після складення такого акта у випадку його присутності, третій – представникові Державтоінспекції (за згодою) .

8.2.9.2. У разі відсутності власника РЗ або його відмови від підписання акта демонтажу, про що робиться відповідна відмітка, другий примірник акта Робочий орган у двадцятиденний термін надсилає поштою рекомендованим листом за місцезнаходженням власника (якщо встановлено його місцезнаходження).

8.2.10. Після проведення демонтажу складається наступний комплект документів:

8.2.10.1. Акт виконаних робіт із демонтажу РЗ, із зазначенням характеру робіт та їх вартості, що підписуються Робочим органом (замовником) та організацією або особою (виконавцем), які здійснили демонтаж.

8.2.10.2. Калькуляція вартості витрат за виконані роботи з демонтажу.

8.2.11. Відшкодування витрат Робочому органу, який організував демонтаж або самостійно провадив демонтаж РЗ, покладається на власника (законного користувача) демонтованого РЗ на підставі виставленого рахунку та акта виконаних робіт із демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку в п’ятиденний термін із дати демонтажу.

8.2.12. Власник РЗ може повернути собі демонтовані конструкції після звернення до Робочого органу на підставі таких документів:

8.2.12.1. Заяви на ім’я керівника Робочого органу про повернення демонтованого РЗ.

8.2.12.2. Документа, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований РЗ.

8.2.12.3. Документа, що підтверджує оплату витрат Робочого органу, пов’язаних із демонтажем РЗ, транспортуванням та їх зберіганням.

8.2.13. У разі неможливості встановити власника РЗ, він демонтується Робочим органом самостійно за рішенням виконавчого органу ради.

8.2.14. Демонтаж РЗ не здійснюється, якщо власник або його законний користувач повністю виконав вимоги, висунуті Робочим органом.

9. ОБЛІК, ЗБЕРІГАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕМОНТОВАНИХ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

9.1. Облік і тимчасове зберігання демонтованих РЗ здійснюються в установленому порядку.

9.2. Безхазяйна річ – річ, яка не має власника або власник якої невідомий.

Не може бути визнана безхазяйною річ, власник якої відомий, але в цей час невідомо, де він знаходиться, а також річ, якою користуються члени сім`ї, родичі власника чи якою управляють інші особи за дорученням власника.

9.3. Демонтований РЗ передається на тимчасове зберігання відповідній організації, в спеціально відведене для цього місце (сховища, склади, штрафні майданчики тощо). Передається на підставі договору та акта прийняття-передачі із зазначенням переліку РЗ та їх характеристик.

9.4. Річ визнається безхазяйною після закінчення п’ятирічного терміну зберігання, власник якої не знайшовся, за її поверненням не звернулись або не сплатили вартості демонтажу, доставки та зберігання, згідно зі статтею 344 Цивільного кодексу України.

9.5. Порядок набуття права на РЗ:

9.5.1. Взяття на облік РЗ.

9.5.2. Підготовка та надання в друковані засоби масової інформації оголошення щодо взяття безхазяйного РЗ на облік.

9.5.3. Оформлення документів щодо права власності на РЗ за набувальною давністю здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

10.1. Контроль за дотриманням Правил здійснює в межах своїх повноважень Робочий орган, Херсонське обласне управління у справах захисту прав споживачів, а також інші органи (організації) згідно із законодавством України, у межах своєї компетенції.

10.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

10.2.1. Виконати роботи з установлення РЗ без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення розповсюджувач РЗ зобов’язаний їх відновити після встановлення РЗ протягом п’яти днів. При неможливості відновити озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний сплатити протягом семи днів його відновлювальну вартість.

10.2.2. Забезпечити відповідність РЗ проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності та аварійні ситуації, що виникають із його вини, та повинен за свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі розміщення та експлуатації РЗ.

10.2.3. Після демонтажу РЗ розповсюджувач протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням, протягом семи днів, відповідно до норм Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

10.3. У разі порушення вимог цих Правил, керівник Робочого органу або уповноважені ним особи звертаються до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін.

У разі невиконання цієї вимоги та в залежності від правопорушення уповноважені особи та/або Робочий орган на спільній перевірці складають протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за виявленими порушеннями або вживають інших заходів, передбачених чинним законодавством та Правилами. А також, відповідно до статті 26 Закону України «Про рекламу», письмово інформує про порушення уповноважені органи для вирішення питань згідно зі своїми повноваженнями.

10.4. При порушенні норм законодавства України про рекламу (Закон України «Про рекламу», Типових правил, даних Правил, Концепції тощо) Робочий орган має право оголосити (висвітлити) порушення стосовно РЗ та/або порушника (боржника) в засобах масової інформації та в інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

10.5. У разі порушення порядку видачі дозволу, особи, відповідальні за його видачу, несуть відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Питання, не врегульовані Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Херсонської міської ради та її виконавчого органу.

11.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних із розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються в установленому законом порядку.07 Апрель 2011.   Комментарии: 0.    Размещено в ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, Законотворчество Херсона

Оставить комментарий или два

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.

Организации

Алфавитный указатель:

А Б В Г Д Е З И К Л М Н П Р С Т У Ф Х Ц Э F G N P R W
Херсонщина Туристическая